#define radioparasita

 
Ιστορία
Την άνοιξη του 2010 εμφανίζεται στο Βόλο μια αφίσα-κάλεσμα/ανοιχτή πρόσκληση για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού. Εννέα μήνες αργότερα, το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, τα radioparasita ξεκινάνε να εκπέμπουν στο διαδίκτυο & έκτοτε συνεχίζουν (σχεδόν αδιάκοπα!) με εκπομπές, κάλυψη και αναμετάδοση εκδηλώσεων, οργάνωση προβολών, συναυλιών, πάρτυ και άλλων δράσεων στην πόλη.

Αρχές
Θεμελιώδεις αρχές του εγχειρήματος είναι η ισότητα, η αλληλεγγύη και η ενεργή συμμετοχή με πνεύμα αμοιβαίας συνεισφοράς σε κάθε διαδικασία και δραστηριότητα.
Τα μέλη λειτουργούν με αλληλοσεβασμό και απουσία ιεραρχίας, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε μορφής εξουσίας ή κεντρικού ελέγχου και κατ` επέκταση με ανεξαρτησία και ελευθερία κινήσεων.
Τα radioparasita δεν έχουν κερδοσκοπικό ή εμπορευματικό χαρακτήρα και προσανατολισμό και αυτοχρηματοδοτούνται μέσα από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης.  Οι διαφημίσεις και οι χορηγοί απουσιάζουν.
Παρόλο που κρίνουμε αυτή τη στιγμή τις βασικές αρχές αδιαπραγμάτευτες και ακριβώς επειδή τις σεβόμαστε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξέλιξης τους.

Στόχοι
Επιθυμία μας είναι η δημιουργία και εξέλιξη μιας δομής, που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να εκφράζονται δημόσια χωρίς να αλλοιώνεται ο λόγος τους, στο πλαίσιο των αρχών της δομής.
Υποστηρίζουμε υπάρχοντα και υπό δημιουργία συλλογικά εγχειρήματα που προάγουν την αλληλεγγύη και διεκδικούν την ισότητα και επιδιώκουμε την συνεργασία μαζί τους.
Εκφραζόμαστε δημιουργικά με ενημερωτικό, πολιτικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, [εδώ πρόσθεσε το δικό σου] περιεχόμενο.

Επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση πομπού δέκτη. Καθένας εκτός από  ακροατής μπορεί να είναι και συντάκτης, παραγωγός, τεχνικός, δημοσιογράφος, σχολιαστής, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη συλλογική διαδικασία.

Συνέλευση
Θεωρούμε τη συμμετοχή στη συνέλευση αναγκαία και απαραίτητη, επειδή αποτελεί βασικό εργαλείο στη συνδιαμόρφωση και ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, καθώς και στη γνωριμία μεταξύ των μελών ώστε να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης. Τα μέλη της συνέλευσης ορίζουν τους κανόνες - άξονες που τη διέπουν και τον τρόπο με τον οποίο τα radioparasita λειτουργούν, σε συμφωνίας με τις βασικές αρχές. Ανάλογα με το θέμα και την περίσταση η διαδικασία συζήτησης - τοποθετήσεων αυτορρυθμίζεται σε κυκλική, τυχαία – αυτοσυντονιζόμενη, επιμερισμένη σε ομάδες ή/και διάλογο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα, εκφράζοντας τις απόψεις των μελών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσα από συζήτηση με επιχειρηματολογία και διαλλακτικότητα.
Για τα νέα μέλη, ανεξαρτήτως της δραστηριοποίησης τους σε άλλα συγγενή ή μη εγχειρήματα, εφαρμόζεται μια περίοδος γνωριμίας με τη φιλοσοφία, τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα μέλη, πριν τη συμμετοχή τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων των radioparasita (π.χ. προσωπική εκπομπή). Η περίοδος αυτή καθορίζεται στη συνέλευση.
Οι συλλογικότητες που αξιοποιούν τις υποδομές των radioparasita, σέβονται τις αρχές της δομής και φέρουν την ευθύνη για τα εκάστοτε μέλη τους που τις εκπροσωπούν στη συνέλευση και στις δράσεις που πραγματοποιούνται. Ειδικά στη συνέλευση είναι αναγκαίο να εκφράζονται από δύο τουλάχιστον μέλη τους, προκειμένου να υπάρχει συμμετοχή στη συντήρηση, προστασία, ενίσχυση και εξέλιξη του φυσικού χώρου και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ραδιοφώνου, εκατέρωθεν ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα, καθώς και για την από κοινού δημιουργία καταστάσεων.

Δράσεις
Τα radioparasita οργανώνουν ψυχαγωγικές κι ενημερωτικές δράσεις στην πόλη με στόχο την αυτοοργάνωση της διασκέδασης μας και την ανάδειξη θεμάτων που τα κυρίαρχα ΜΜΕ αποκρύπτουν ή διαστρεβλώνουν, αντίστοιχα.
Στοχεύουμε στην άμεση επικοινωνία, στην ενεργοποίηση του ακροατή & στην αλληλεπίδραση με το ραδιόφωνο, ώστε να γίνει ο ίδιος το μέσο.

Ειδικότερα:
Εκπομπές
Η αλληλεπίδραση μεταξύ παραγωγών και ακροατών, μεταξύ παραγωγών και υπόλοιπων μελών του ραδιοφώνου και η ουσιαστική κατάργηση του διαχωρισμού πομπού και δέκτη είναι στόχοι των radioparasita, ώστε ο καθένας να γίνεται το μέσο.
Επίσης, όπου αυτό είναι εφικτό, επιδίωξη των εκπομπών αποτελεί και η παραγωγή τόσο ατομικού όσο και συλλογικού λόγου.
Κάθε παραγωγός, ομάδα παραγωγών ή συλλογικότητα διαμορφώνει και φέρει την ευθύνη της εκπομπής που αναλαμβάνει, ως προς τον τίτλο και τη θεματολογία της, τον λόγο και τις θέσεις που εκφέρονται μέσω αυτής, τη συνέπεια χρόνου της, τους προσκεκλημένους της καθώς και ως προς οποιαδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο χρησιμοποιεί.

Καλλιτεχνική Δημιουργία
Πιστεύουμε & προωθούμε την ελεύθερη δημιουργία και διάδοση κάθε μορφής τέχνης, ενάντια σε λογικές εμπορευματοποίησης και κέρδους.
Προς τούτο, στηρίζουμε δημιουργούς που λειτουργούν με αρχές ανάλογες με του σταθμού προβάλλοντας το έργο τους στην ιστοσελίδα και στο ραδιόφωνο και δίνοντας σε αυτούς βήμα όταν πραγματοποιούνται δράσεις των radioparasita (π.χ. συναυλίες).
Στις ραδιοφωνικές εκπομπές ο κάθε παραγωγός επιλέγει τη μουσική που τον εκφράζει.

Ενημέρωση
Ο ενημερωτικός χαρακτήρας των radioparasita στοχεύει στο να δώσει φωνή σε κάθε τοπικό ή μη γεγονός, σε κάθε  κινηματική συλλογικότητα και δράση.
Εκφράζεται στις εκπομπές μέσω ατομικής και συλλογικής πρωτοβουλίας & στόχος αποτελεί η δημιουργία τακτικών ειδησεογραφικών - ενημερωτικών εκπομπών και η περιοδική έκδοση έντυπου υλικού σε σχέση με τα δεδομένα και τις θέσεις που θα παρουσιάζονται μέσα από αυτές.
Η κάλυψη εκδηλώσεων συλλογικού ενδιαφέροντος και η ζωντανή ή και επαναλαμβανόμενη μετάδοσή τους μέσω του σταθμού βοηθά ώστε να αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα και δράσεις συλλογικοτήτων.
Σ' αυτό βοηθούν και οι κάθε μορφής δράσεις στην πόλη, όπως διανομή και ανάρτηση έντυπου υλικού σε αυτή, συνεντεύξεις, προβολές, παρουσιάσεις.
Ταυτόχρονα, η διαρκής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ραδιοφώνου με κάλυψη θεμάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο & η δυνατότητα σχολιασμού – ενημέρωσής τους τόσο από μέλη όσο και από επισκέπτες ενισχύουν τον ενημερωτικό και αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα των radioparasita.
Όντας, τέλος, ανοικτή υποδομή, μπορεί να γίνει αντικείμενο αξιοποίησης και εξέλιξης από άτομα  και συλλογικότητες με παρόμοιους σκοπούς.

ράδιοπαράσιτα