6 χρόνια κατάληψη Τερμίτα

6 χρόνια κατάληψη Τερμίτα

3 ημέρες συλλογικής (αυτο)κριτικής για τη συνέχεια που εκκρεμεί

Σάββατο 3 , Κυριακή 4 και Σάββατο 10 Ιουνίου

 

Σάββατο 3 Ιουνίου

15:00-18:00
Παρουσίαση μπροσούρας της ομάδας fight back!: “Έθνος,φύλο και γυναικεία κινήματα στην ελλάδα (1880-1949) ”
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τις ομάδες fight back & femanifestΑ .

18:00-21:00
The Day after Tomorrow: Σεξισμός και κουλτούρα του βιασμού, μέσα και έξω από τις κοινότητές μας.
Συζήτηση με τις ομάδες αναρμονικές έκφυλοι, femanifestΑ & πολιτική συνέλευση κατάληψης τερμίτα

Κυριακή 4 Ιουνίου

15:00-17:00
Αυτοπαρουσίαση της ομάδας : Συνέλευση ενάντια στο ελληνικό πανοπτικό.

17:00-20:00
Πες τα πράγματα με το όνομά τους : Ακαδημαϊκές μπίζνες και η κατάληψη Τερμίτα .
Συζήτηση με τις ομάδες τροχήλατο (troxilato.espivblogs.net) & πολιτική συνέλευση κατάληψης τερμίτα.

20:00-23:00
Προβολή της ταινίας “ΛΥΣΣΑ” (μυθοπλασία,67min)
από Lyssa crew / +τεχνία- (http://lyssa.espivblogs.net/http://syntexnia.net/)
Θα ακολουθήσει συζήτηση για τις συλλογικές αυτοοργανωμένες παραγωγές στον αντίποδα ενός πολιτισμού θεάματος και εμπορευμάτων.

Σάββατο 10 Ιουνίου
23:00
Συναυλία με τους Lost Bodies (Αθήνα) & more TBA

*κάθε μέρα μπαρ με καφέ & ποτά , γλυκά & αλμυρά φαγητά
** πάγκος με έντυπα και βιβλία από το distro Σουπιά http://soupia.espivblogs.net/

~είσοδος από Λαχανά~

Κατάληψη Τερμίτα ,2017
termita.espivblogs.net