Καφενείο με μίγμα χαρτιού και μελανιού 02/04

Σούρουπο στο χημείο, με μίγμα χαρτιού, μελανιού και καφέ

Κυριακή 02/04, 6.00-10.00 μμ, στο χημείο στην Κατάληψη Τερμίτα

 

Ως «Σουπιά» συσταθήκαμε την άνοιξη του 2016. Στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι η διακίνηση εντύπων (βιβλίων και περιοδικών) από αυτοοργανωμένα εκδοτικά εγχειρήματα και από εκδόσεις με ελευθεριακό χαρακτήρα .

Τα βιβλία και έντυπα που βρίσκονται στον πάγκο μας προωθούν την ανατρεπτική θεώρηση και συμβάλλουν ως αναλυτικά εργαλεία για το ανταγωνιστικό κίνημα.

Ο πάγκος της σουπιάς εντοπίζεται στις εκδηλώσεις του αναρχικού, αντιεξουσιαστικού και αυτόνομου χώρου του Βόλου καθώς και σε σταθερά σημεία σε καταλήψεις και στέκια της πόλης

 

Aυτοοργανωμένο distro βιβλίων και εντύπων “Σουπιά”, Βόλος

​soupia.espivblogs.net